Melikgazi Belediyesi

Melikgazi Belediyesi

Melikgazi Belediyesi GEODI ile arşiv yapmanın avantajlarını en önce fark eden belediye kullanıcılarımızdan birisi. GEODI kullanımı arşiv belgeleri içindeki parsel numaralarını keşfederek ve CBS ile entegre ederek başladı. GEODI ile çok daha etkili arama ve arşiv belgelerinin harita ile otomatik ilişkilenmesi sağlandı.  

Farklı kaynaklara bağlanma her kurumunun en temel ihtiyacı. Projeye Arşiv ile MIS’i bir araya getirmekle devam edildi. MIS veri tabanındaki kompleks yetki şeması GEODI low-code yetenekleri ile kolayca çözüldü. MIS veri tabanı içinde gömülü dosyalar da aramaya dahil oldular.

GEODI coğrafi yetenekleri bağımsız ya da diğer CBS/GIS yazılımları ile birlikte çalışabilir. Bu yetenekleri kullanarak belediyede kullanılan ArcMAP ve ArcGIS Enterprise yazılımları ile de entegrasyon sağlandı.

--

Projenin 2. ayağında KVKK kapsamında veri keşfi ve sınıflama aşamasına geçildi. Veri keşfi kapsamında dijital formattaki tüm veriler taranacak. Veri keşif KVKK’ya uyumlu ve uyumsuz dosyaları ve veritabanlarını ortaya çıkaracak. Sınıflama kapsamında otomatik ve manuel sınıflama kuralları oluşturulacak ve veri sızıntı riskleri en aza indirilecek.

GEODI platformunun bütünleşik yeteneği sayesinde arşiv ile başlayan proje MIS’in ve diğer veri kaynaklarının dahli ile devam ediyor. Sadece arama değil, veri keşfi ve sınıflama sorunsuz bir şekilde tek bir platformda gerçeklenebiliyor.