Verifone

Verifone

Verifone, PCI/DSS yönetmeliğine uymak için GEODI Discovery'yi kullanıyor. GEODI, Verifone'un tüm yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri havuzunu keşfeder ve Kredi Kartı bilgilerini keşfeder. GEODI, uygun olmayan içerik veya belge tespit ederse alarmlar ve raporlar üretir. GEODI, PCI/DSS yönetmeliğine tam uyum sağlamaya yardımcı olur.