Kişisel Verilerin Korunması ve GEODI, 6698 Sayılı Yasanın Uygulaması

Kişisel Verileri korumadan önce keşfetmemiz lazım...

Dijital Ayak izlerimiz her yerde, her gittiğimiz yerdebir iz bırakıyoruz. Bıraktığımız izlerin istenmeyen şekillerde kullanılmasını engellemek için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu uygulama esaslarını belirleyen ”Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim HaleGetirilmesi” Hakkındaki Yönetmelik, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı ResmiGazetede yayımlandı. Artık biraz daha rahat uyuyabiliriz.

Peki, kurumlar bu işi nasıl yapılacak?. Kurumların ve Şirketlerinbilgisayarlarına yayılmış binlerce bilgisayar içindeki binlerce dosya veya veritabanı içindeki bilgiler nasıl saptanacak?. Bir önlem almadan önce kişisel verilerin bilinmesi veya keşfedilmesi gerekiyor. 

GEODI keşif konusunda çoknet bir çözüm sunuyor. Kişisel veri kapsamına giren pek çok bilgiyi her türlümetin içerisinden çıkarabiliyor. Kişi İsimleri, TC Kimlik Numaraları, ParselNumaraları, Doğum Yerleri, Doğum Tarihleri, Kan Grupları ve diğer pek çokbilgiyi metinlerin içinden çıkardığını biliyoruz.  Bu verilerin Kişisel Veri olabilmesi için 2veya daha fazlasının bir araya gelmesi gerekiyor. GEODI bu ilişkiyi de ortayaçıkararak kişisel veri çiftleri veya üçlülerini de ortaya koyuyor.

Bu işi yapmak için ağınızdaki veri kaynaklarınıGEODI’ye tanıtmanız yeterli. Veri tabanları, ağ depoları, Kurumsal e-Postaiçeriklerini sizin için tarayıp kişisel verileri ortaya çıkaracaktır.

 

Peki, yüzlerce bilgisayara dağılmış veriler ne olacak?

Bu iş için “GEODIDesktop Explorer” çözümünü geliştirdik. Merkezi olarak yönetiliyor ama her birbilgisayarda çalışarak lokal dizinleri de tarıyor. Sonuç olarak, hangi kaynaktaveya dosyada hangi veri var tümünü biliyor olacağız. GEODI’nin bu sonucu sizeiletmesi birkaç günden daha uzun sürmeyecektir.

Keşfettikten Sonrası…

Zor olan kısmı çözdük.Artık hangi dosyada, hangi bilgisayarda veya hangi veri tabanında ne varbiliyoruz. Silmek, taşımak veya anonimleştirmek mümkün. Anonimleştirmek GEODIile çok kolay. Metinlerin üstünü çizmek veya hayali isimler, numaralar iledeğiştirmek mümkün. Manuel yöntemler gerektiren ve muhtemelen yıllar alacak birsüreç isteyen anonimleştirme artık saatler içinde gerçekleşebilecektir.

 

Sürdürülebilirlik...

Kişisel verileri tekseferde keşfettiniz, gerekli önlemleri aldınız. Ama veri akmaya devam ediyor.GEODI bu işi sizin için sürekli yapabilir. Geçen hafta, dün, geçen ay gelenverilerin içindeki verileri ayıklamaya devam edecektir.

 

Yeni çağın Petrolü bilgi...

Bilginin değerinibiliyoruz. Kişisel verileri ararken tüm veri havuzunuzu taradınız. Elinizde nevar ne yok biliyorsunuz. İşte GEODI bu noktada size daha da fazla faydasağlamak için hazır durumda. Tüm kurumsal arama ihtiyaçlarınızı aynı projekapsamında çözmüş olabilirsiniz. 

GEODI ile hayat daha kolay...