GEODI Sorgu Kuralları

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kelime Arama

ANKARA

Ankara kelimesini içeren içerikler bulunur. Bu içerikler Dosyalar, E-Postalar, Web  Sayfaları ve diğerleri olabilir. Yardım dokümanımızda içerik kelimesi her  zaman diğerlerini de kapsayacaktır.

Birden Çok Kelime ile Arama

ANKARA KALESİ

Ankara ve Kalesi kelimelerini içeren içerikler. Bulunan İçeriklerde kelimeler yan yana olmayabilir.

İle Başlayanları Arama

DUMLU*

"ANKARA KALE*"

DUMLU ile başlayan kelimeleri içeren içerikler. DUMLUPINAR gibi. Bu kuralı diğer kurallar ile birlikte kullanabilirsiniz.

Yazıldığı gibi Arama

"ANKARA KALESİ"

Ankara ve Kalesi kelimelerini yan yana içeren içerikler. Bunu sağlamak için tırnak işareti kullandık.

İle Bitenleri Arama

*PINAR

PINAR  ile bitenler. DUMLUPINAR, KAYAPINAR gibi.

Doküman İsimlerinden Arama

doc:*.PDF

doc:EĞİTİM*

Arama kuralları içerik isimleri için de geçerlidir. Sadece kuralın başına "doc:" eklemelisiniz. Doc:*.PDF ile PDF dosyaları bulabilir.  Doc:EĞİTİM* ile adı eğitim ile başlayan içerikleri bulabiliriz.

Kurala Uymayanları Arama

-ANKARA

-doc:*.PDF

Herhangi bir kuralın başına "-" koyarak kuralınızı tersine çevirirsiniz. Burada Ankara geçmeyen dokümanları arıyoruz. -doc:*.PDF ile PDF harici içerikleri bulacaksınız.

Birden çok arama kuralı

ANKARA doc:*.PDF

İçinde Ankara geçen PDF dosyaları bulmak istiyorsak her iki kuralı da kullanabiliriz. ANKARA -doc:*.PDF derseniz PDF haric içeriklerde arama yaparsınız. Kuralları bir araya getirmeyi deneyiniz.

Tam Eşleşmeyenleri Arama

ANGORA~

"ANKARA KALESİ~"

ANKARA~()

~ karakteri ile aradığınız kelimeye benzer kelimeleri arayabilirsiniz. Angora~ ile Ankara ve Angora ve Angara tümü aranacaktır. Tilda kuralını diğer kurallar ile birlikte kullanabilirsiniz.

Tarihlerden Arama

23  Nisan 1920

1-30 Ekim 1923

Mayıs-Aralık 1923

23.04.1923

Tarihleri doğal yoldan yazarsınız. GEODI nasıl yazdığınızdan ve içeriklerde nasıl  yazıldığından bağımsız şekilde aramayı yapar.

GEODI  içeriklerdeki tüm tarihleri ve tarih aralıklarını otomatik olarak tanır. Eğer  dil paketini yüklerseniz bu işi Rusça, Arapça, Gürcüce, İbaranice ve diğer  diller için de yapar.

İçeriklerden çıkardığı tarihle takvim görünümü ile toplu olarak  ulaşırsınız. Takvim görünümü bir sorgunun zamansal dağılımı hakkında da fikir  verecektir. Bazı haberlerin yoğunlaştığı zamanlar, portalak çiçeği festivali  gibi zamansal olayların daha kolay algılanmasını sağlayacaktır.

Görece Zaman Kuralları

dün

bugün

geçen hafta

geçen ay

gelecek sene

Zaman  sorgularınızda benzeri ifadeleri kullanabilirsiniz. Bu kuralların anlamı o  andaki zamana göre değişecektir. Bu ifadeleri kelime olarak aramak isterseniz  tırnak içinde aramalısınız.

Kurallar Arası İlişkiler

ANKARA ve KALESİ

ANKARA veya KALESİ

Not Alınan İçerikler

Not

Ankara Not

not ile not alınmış içerikler bulunur. ANKARA NOT ile Ankara kelimesini içeren ve NOT alınmış içerikleri aranır.

Parantezler

(ANKARA  veya KALESİ) ve doc:*.PDF

Yazdığınız  zaman içinde Ankara veya Kalesi kelimeleri geçen PDF'leri ararsınız. Burada  parantezler yazmanızı kolaylaştıracaktır.

Kelime Yakınlığı Kuralı

Tiftik()

Kaza()

Kuralımızın  sonuna "()" ekleyerek harita, takvim ve kelimeler sorgularını  etkileyecek bir değişiklik yaparsınız. İçeriklerde bir değişiklik  olmayacaktır. Haritada Tiftik kelimesine yakın yerler görünecektir. Bir haber  sitesinde kelimeler sayfasına Kaza kelimesine yakın tarihler veya kişiler  gelecektir.

Yakınında  işlemi GEODI Discovery ile birlikte gelen Ağ Grafiği özelliğinin etkisini  önemli ölçüde arttırır.

Bir belediyede kaçak() gibi bir sorgu ile kaçak ile ilgili parsellerin  bulunmasını sağlar.

Haber sitelerini kullanan Haber Ajansları projesinde kaza() ile hangi  tarihlerden veya hangi illerde kazaların yoğunlaştığını kolayca  sorgulayabilirsiniz.

Versiyon/Sürüm ile arama

ver:son

ver:0

ver:1

ver:önceki

GEODI  dokümanları versiyonlar, değişimlerini izler. Sorgularınıza tüm versiyonlar  dahil edilir. Bunu sınırlamak için ver: kullanmalısınız. Ver:son ile sadece  son sürümler, ver:0 ile versiyonu olmayanlar, ver:önceki ile bir önceki  sürümlerde arama yapabilirsiniz. Aradığınız bir versiyon numarası varsa  ver:<numara> yazmalısınız.

GEODI herhangi bir ayara gerek kalmadan içerikleri otomatik olarak versiyonlar.  Ancak eski versiyonları saklamaz. Bunu işterseniz kaynak bazında  "yedekleme" işlemini aktive etmelisiniz.

Kopya İçerikleri Arama

kopya

kopya yazmanız kopyası olan tüm dokümanları bulacaktır. -kopya ile kopyası olmayanları bulursunuz.

Detaylı  kurallar için Benzer ve Kopya Dökümanların bulunması sayfasına bakabilirsiniz.

Kopya ve Benzer dokümanlar GEODI arama arayüzünde ve Görüntüleyiciler  içinde de gösterilir.

Benzer İçerikleri Arama

Benzer

Görüntü

GEODI metin ve resim içerikler arasında benzerlikleri bulur. Verdiğiniz bir resmin  benzerlerini, veya metnin benzerlerini size listeler.

Detaylı  kurallar için Benzer ve Kopya Dökümanların bulunması sayfasına bakabilirsiniz.

Kopya ve Benzer dokümanlar GEODI arama arayüzünde ve Görüntüleyiciler  içinde de gösterilir.

Resim ile Arama

<resim>

Elinizdeki resmi GEODI'ye sürükleyip bırakın ve benzerleri var mı bakın.

Bu özelliği projenizde aktive etmelisiniz.

Taranmış Sayfalar içinden Arama

<OCR>

Taranmış belgeler içinden arama için OCR özelliği gerekir. OCR sonucu yukarıda yazan bütün kuralları uygulayabilirsiniz.

OCR Modülünün kurulumu için OCR Modülleri

Bir üst İçeriğe Göre Arama

parent:Ankara*

parent:*.ZIP

parent:*.folder

GEODI isterseniz kaynağa göre arama yapabilir. Bir dizinin içindekiler, bir ZIP dosyasının içindekiler, e-Posta eki olduğunu hatırladığınız bir içeriği bu yöntemle arayabilirsiniz.

Kaynağa Göre Arama

kaynak:<>

Projenizde belirttiğiniz kaynakları vererek arama yapabilirsiniz. Sadece dergiler,  sadece web sayfalarında arama yap gibi. İstediğiniz bazı sonuçlara üst içerik  kuralını kullanarak da erişebilirsiniz.

Katmanlara Göre Arama

katman:Tarih

Kullandığınız katmanların içerildiği içerikleri aramak isterseniz kullanabilirsiniz. Burada  Tarih bilgisi içeren içerikler demek istiyoruz. Benzer şekilde tanımladığınız  sözlük kelimelerini içerenler, Kişi ismi içeren, parsel Numarası içeren gibi  soruları yapabilirsiniz.

Konum içeren İçerikleri Arama

geom

geom kelimesi ile içinde bir şekilde konum geçen içeriklerinizi sorgularsınız. Ankara, İstanbul gibi yer isimleri, Parsel Numarası, Alan kodu bilinen bir telefon numarası gibi bilgiler konum içerirler ve GEODI haritasında  görünürler.

İçerikler diline Göre Arama

dil:TR

dil:EN

ile hangi doküman hangi dilde anlayabilirsiniz. Bunun için dil tanıyıcı projenize  eklenmiş olmalıdır.

Dil sorgusu için Dil Tanıyıcı'yı projenize eklemelisiniz.

Coğrafi Kriterlere Göre Arama

<coğrafi  kriter>

GEODI aynı zamanda bir GIS yazılımıdır. Klasik GIS'lerin aksine doğrudan yapısal  veri üzerinde çalışır. Coğrafi kurallar lütfen detaylar linkini izleyin.

Sorgu  detayları için Coğrafi Sorgular

Yapısal Veri Arama

alanadı:<kriter>

GEODI veri tabanları ve excel gibi yapısal verileri de indexler. Bu verilerde alan  adını vererek aramanızı sınırlandırabilirsiniz.