Hukuk

Hukuk

GEODI; bilgi akışını hızlandırır, bilgiye erişimi kolaylaştırır. Analitik Yetenekleri ile manuel yapılan pek çok işi otomatik hale getirir.

GEODI; yöneticiler, avukatlar, müvekkiller, bilirkişiler ve sekreterya için ortak Yeni Nesil Bilgi ve Belge Yönetim Platformudur. .