Kazdağları Derneği

Kazdağları Derneği

Ülkemizin en değerli doğal varlıklardan biri olan Kaz Dağları'nın interaktif haritasını GEODI aracılığı ile sunan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğine katkı vermekten mutluyuz.

İnteraktif Harita Kaz Dağları ve Edremit Körfezi'nde biyolojik çeşitliliğin korunması için farkındalık oluşturmak, bölgedeki bu zenginliğin dijitalleştirilmesi, arşivlenmesi, yaygınlaştırılması kısaca hafızalaştırılması konusunda bir araçtır.

İnteraktif haritaya ulaşmak için 🠆