İSO

İSO

Ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olan İSO, KVKK uyumluluk kapsamında Veri Keşfi ve Sınıflama projesini GEODI ile hayata geçiriyor.

GEODI ile yapısal ve yapısal olmayan tüm veri kaynakları taranıyor, hassas ve kişisel veriler ise keşfedilip raporlanıyor. Semantik Keşif sonuçlarına uygun imha, sınıflama ve etiketleme politikaları oluşturulup KVKK ve Veri Güvenliği uyumluluğu sağlanıyor.

İSO GEODI’nin veri konsolidasyonu sağlamasını da faydaya çevirerecek. Çalışanlar, GEODI ile Kurum sunucularında yer alan ve sürekli akan verilere yetkileri dahilinde tek noktadan erişecekler. Bu sayede eksik veya hatalı bilgiden kaynaklanabilecek sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkacak.