CBS Genel Müdürlüğü

CBS Genel Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kurum içerisindeki çok sayıdaki veri kaynağını GEODI ile tek noktadan erişebilir hale getiriyor. GEODI sayesinde Yapısal ve yapısal olmayan verilerin çeşitliliği sorun olmaktan çıkıyor. Veriler içindeki koordinat, yer, parsel, adres, sondaj ve plan gibi coğrafi bilgiler tek bir haritada bir araya geliyor.