CBS Genel Müdürlüğü

CBS Genel Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kurum içerisindeki çok sayıdaki veri kaynağını GEODI ile tek noktadan erişebilir hale getirerek Coğrafi Büyük Veri Portalini oluşturdu. GEODI sayesinde farklı şemalardaki veri tabanları, shape dosyalar,  word, excel veya PDF dosyalar  içindeki koordinat, yer, parsel, adres, sondaj ve plan gibi coğrafi bilgiler tek bir haritada bir araya geliyor. İçerik kaynaklarındaki verilerden arama yaparak bir tablodaki satıra veya dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Bu sistem bir Coğrafi Arşiv veya CBS arşivi olarak da işlev görüyor.