Geri
KVKK Süreçleri ve KVKK için Veri Anonimleştirme

KVKK Süreçleri ve KVKK için Veri Anonimleştirme

11/4/2021
6
Dakika
Minute

Günümüzün dijital dönüşüm mottosu; Dijital verinin oluşmasını ve dağıtımını özgürleştirmeyi de hedefliyor. Dijital veri önüne konulan her engel ve kısıt iş süreçlerini yavaşlatıyor. Bilginin paylaşımı geçmişte hiç olmadığı kadar önemli.

İşte zorluk burada başlıyor; hem paylaşacağız, hem de kişisel ve hassas verileri koruyacağız gibi çelişkili görünen iki hedef arasındaki dengeyi bulmamız gerekiyor. KVKK danışmanlığı veren çok sayıda uzman kişi ve firmanın önündeki en büyük zorluklardan birisi budur.

KVKK süreçleri veri korumayı ve dağılımı sınırlamayı amaçlıyor. Korunması gereken bilgileri hassas şekilde ayıramıyorsak olası veri sızıntısı veya aşırı kısıtlar arasında karar vermek zorunda kalıyorsunuz.  

Seçici Veri Anonimleştirme bu dilemmanın çözümünde önemli rol oynayabilir. Veri Anonimleştirme sayesinde bilgiyi kontrollü şekilde yayabiliriz.

Kişisel veri anonimleştirme ile başlayalım. İyi bir çözüm sağlam bir veri keşfi üzerine kurulu olmalı. Kişisel verilerin keşfi demek, isimler, tckn, e-posta, adres, kan-grubu gibi verilerin keşif demek. Bu bilgilerin anonimleşmesi ile birlikte, örneğin kurumsal İK veri tabanınızı, farklı analizler için paylaşabilirsiniz. Seçici nonimleştirme size verinin dilediğiniz kısmını gerektiği zaman maskeleyerek paylaşmanızı sağlar.

Kişisel Veriler kurumların koruması gereken hassas verilerin sadece bir kısmını oluşturur. Sözleşmeleri ele alalım. Sözleşmelerde yer alan kişi, kurum ve para değerleri genel olarak kısıtlı erişime sahip olması gereken bilgilerdir diyebiliriz. Hukuk birimi pek çok incelemeyi para değerlerini görmeden yapabilir. Bir başka birim için firma isimleri gerekmeyebilir.

Eğer elimizdeki Veri anonimleştirme çözümü bize bu seçenekleri sunuyorsa veriyi, burada sözleşmeleri, çok daha rahat şekilde paylaşabiliriz. Böylece dijital dönüşümün gerektirdiği özgürlük ve veri korumanın dengesini çok daha doğru şekilde kurabiliriz.

Söz ettiğimiz Veri anonimleştirme için, adına seçici anonimleştirme de diyebiliriz,  pek çok bilginin sağlıklı şekilde keşfi gerekiyor.

  • İsimler
  • tckn bilgileri
  • adresler
  • firma isimleri
  • para değerleri
  • bir belgenin sözleşme olduğu

İsabetli şekilde keşfedilmeli ve gerektiği zaman maskelenmeli.

Bu bilgileri keşfettiğiniz zaman sadece tckn verilerini maskele, isimler ve tckn verileri maskele gibi seçenekler artık elinizin altında olacaktır. Teknoloji olmadan gerçeklenmesi oldukça zor olan bu kurallar, kurum veya firmanızın KVKK süreç dokümanı içinde yer alabilir. Böylece belge paylaşılır veya paylaşılmaz gibi zorlayıcı ikili kurallar yerine isimler olmadan paylaşılabilir gibi daha pozitif kurallara sahip olabilirsiniz.

Veri keşfi maskelemenin ötesinde de faydar sağlar. Örneğin bir belgenin sözleşme olduğunun bilinmesi paylaşımın çok daha uygun bir kitle ile yapılmasını sağlar. Sözleşmede geçen para değerlerinin keşfi ve dolayısı ile maskelenebilmesi, seçiciliği bir seviye daha arttırır.

İçeriğe göre çalışan kurallar ve iş akışları çalışanlara daha az iş bırakır. Risk algısı ya da korkusu nedeniyle yavaşlayan süreçleri hızlandırır. Akıllı kurallar başlangıçta “kim erişmesi gerekmeyen belgelere erişiyor” gibi uygunsuz durumları ortaya çıkarmanızı da mümkün kılar.

Burada söz ettiğimiz özellikleri doğal dil işleme ve yapay zeka gibi teknolojiler olmadan sağlamak oldukça zor. Doğal dil işleme sayesinde içerikleri olduğu gibi işlemek mümkün hale geliyor. Yani bir dilekçe, bir rapor veya sözleşme belgesini yazılım sizin gibi okuyor ve analiz ediyor. Doğal dil işleme sayesinde süreçler daha otomatik hale gelebiliyor.

Bir belge sözleşme mi?, içerisinde geçen para ifadeleri nelerdir?, parsel numalaraları nelerdir?, belgede geçen isimler nelerdir? gibi soruların “eğer şöyleyse böyle olsun“ gibi kural bazlı teknikler ile yanıtını bulmak oldukça zor. Örneğin sözleşmeler çok ama çok farklı şekillerde tecelli edebilir. Kaç tane kural yazacağız?. Kurala uymayan ama sözleşme olan bir belgenin farkına ne zaman varacağız gibi zor sorular kural bazlı tekniklerin önemli zaafları arasında yer alıyor. Çözüm Yapay Zekada. Yapay Zeka teknikleri burada önemli bir fark yaratarak bizi doğru sonuca ulaştırıyor.  

GEODI, burada söz ettiğimiz, Doğal Dil İşleme ve Yapay Zeka temelli,  çalışan ve uygulanabilir yüksek başarımlı çözümler sunuyor.

Sevgilerimizle

İlginizi Çekebilecek Başlıklar