Sincan Belediyesi Çözümü

Sincan Belediyesi,
GEODI ve MOBIDI çözümlerinden birimlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla geniş bir kullanıcı kitlesiyle yararlanmaktadır. Aşağıda bazı
senaryoları anlatıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=YtMWLvLVr10Sincan Belediyesi'ndeki başarı öykümüzün ulusal basındaki haber yansımalarını görmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

TÜM BİRİMLER

Sincan Belediyesi uzun
bir süredir E-BYS ve DYS yazılımları kullanıyor. Bu süreçte kurum arşivinde yer
alan milyonlarca sayfa doküman da taranarak elektronik ortama aktarılmıştı.
Ancak zaman içinde kullanılan farklı yazılım çözümleri nedeniyle belgeler
farklı farklı yerlerde depolanmış durumdaydı. GEODI, tümüne tek noktadan
erişerek bilgiye erişimi çok kolaylaştırdı. Klasik yöntemlerle erişilemeyecek
farklı ada-parsel ifade biçimleri, yüksek maliyet nedeniyle eksik yapılmış
indeksleme gibi aramayı imkansız hale getiren problemler GEODI ile çözülmüş
oldu. GEODI'nin dokümanlardan ürettiği haritanın sorgu kriterlerine göre
güncellenmesi de çok önemli bir karar destek aracı sağladı. Üst yönetim birim
faaliyetleri ile ilgili bilgiye daha kolay erişmekte, daha sağlıklı kararlarla
hizmet kalitesini artırmaktadır.

GEODI sayesinde Sincan
Belediyesi,kamu kurumlarından,  mahkemelerden ve vatandaşlardan
gelen bilgi taleplerine eksiksiz ve hızlı yanıt verilebilmektedir.

MALİ HİZMETLER

Birim arşivi büyük
oranda taranmış olmasına rağmen istenilen dokümana erişmek mümkün değildi.
GEODI, dokümanlardaki Kişi Adları, TC Kimlik Numarası, Bütçe Kalemleri,
Firmalar, Hesap Planı kodları gibi bilgileri otomatik bulması, kullanıcıyı
aradığı bilgiye yönlendirmesi, sorgu hızı ve cep telefonu uygulaması ile her
yerden erişilebilir kılması işleri çok kolaylaştırdı. Ayrıca emlak vergisi
dokümanları içinde ada-parsel ifadelerini anlayıp dokümanlardan harita üretmesi
sayesinde konumsal analizler de yapılabiliyor oldu.

 

BASIN YAYIN ARŞİVİ

Belediye çalışmaları
ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım amacıyla çekilen fotoğraf, video gibi
materyallerden oluşan oldukça büyük bir sayısal arşiv var. Bu veri içinde
istenilen dosyaya hızlıca ulaşabilmek önemli bir ihtiyaç. Birim, bu amaçla
geliştirilmiş bir yazılım satın alma aşamasındayken belediyede zaten
kullanılmakta olan GEODI'nin gereksinimleri fazlasıyla karşıladığını gördü. Not
alma yeteneği ile fotoğraf ve videolardaki kişi, tesis gibi varlıkları kolayca
işaretliyorlar. GEODI, video notları belirli bir süre aralığına alabildiği,
sorgu sonucunda erişilen videoyu notun olduğu bölümden oynatmaya başlayabildiği
için aranan bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştı. GPS bilgisi içeren fotoğraflar
veya bir yer adı ile etiketlenen dosyalar GEODI haritası üzerinde otomatik
konumlanabiliyor. Faaliyetlerin zamana bağlı olarak nerelerde yoğunlaştığını da
görmek mümkün oluyor.

GEODI, ayrıca yerel ve
ulusal medyaya ait haber siteleri ve sosyal medya gibi alanları da tarayarak
belediye ile ilgili tüm haber ve yorumları yakalıyor. Bunları tasnif ederek
arşivliyor. İlgili birimler bu bildirimleri takip ederek aksiyon alıyorlar.

GEODI - MOBIDI ENTEGRASYONU

Belediye birimleri
faaliyetlerinin büyük bölümünü sahada yürütmektedir. Zabıta, Park-Bahçeler, Fen
İşleri, İmar ve Mali Hizmetler birimlerinin personelleri kendi telefonlarında
kurulu MOBIDI ile bu faaliyetleri kayıt altına alıyorlar. MOBIDI,
özelleştirilebilir arayüzleri ile her faaliyet için ayrı bilgi formları oluşturulabiliyor,
fotoğraf, ses ve video kayıtları ile sahadaki durum eksiksiz olarak
arşivleniyor. MOBIDI, bu bilgileri kablosuz internete erişildiğinde otomatik
olarak merkeze gönderiyor. Yöneticiler, faaliyetleri güncel olarak takip
ediyor, aldığı kararları ekiplere MOBIDI üzerinden iletiyor. Ayrıca, olası itiraz
durumlarında bu kayıtlar delil teşkil ediyor.