Bilgi ve Belge Yönetiminin Yeni Biçimi GEODI'nin Kullanım Alanları

GEODI geliştikçekullanım alanları da artıyor. Kullanımı karmaşıklaştırmadan yeni alanlarkeşfediyoruz. Burada sadece olası bir kaç kullanım imkanından söz edebiliyoruz.Aynı yazılım, farklı amaçlar için farklı faydalar sağlıyor.

Arama

GEODI bir arama motoruve burada söz edeceğimiz bütün kullanım alanları bu yetenek üzerine kuruludur.GEODI 200+ farklı format ve onlarca farklı mecrada yer alan dosyaları,içerikleri okuyup tek noktadan aranabilir hale getiriyor. Dijital verinin çığgibi arttığı günümüzde Bireyler veya Kurumlar için bilgiye ulaşım en kritikyeteneklerden birisi haline geliyor. Bilgiye çabuk ulaşan çabuk karar veriyor.Çabuk karar veren kazanıyor. 

Ulaşılamayan bilgilersebebiyle verilen hatalı kararların veya verilemeyen kararların sonuçlarınıancak iş işten geçtikten sonra anlayabiliyoruz. Kaybedilen işler, bir türlübitmeyen projeler, artan tansiyon ve bazen firmaları yok oluşa sürükleyentalihsiz olaylar zincirini kırmanın bir yolu da bilgiye erişimi kolaylaştırmaktangeçiyor. GEODI’nin en temel faydası bilgiye erişimi kolaylaştırmasıdır. Bilgiyeerişimin kolaylaşması ise zaman ve para tasarrufu sağlayacak, performansıartıracaktır.

Arşiv

GEODI Klasik Arşiv sistemlerindenoldukça farklı bir yaklaşım getiriyor.

  • Metaveri     veya İndex alanına ihtiyacı yoktur. Bu bilgileri otomatik çıkarır.  
  • Tamamen     içerikten çalışır. İçeriklerdeki tarihler gibi önemli bilgileri ayrıştırır.      
  • Konumsal     bilgiyi açığa çıkarır. Şehir, Mahal, Fabrika, Müşteri, Parsel gibi.
  • Benzer     ve kopya dokümanlarınızı otomatik olarak ortaya çıkarır.
  • Belge     versiyonlarını otomatik oluşturur.
  • Güncel     dokümanlar ile arşiv arasındaki çizgiyi de kaldırır
  •  GEODI 7/24 kullanabileceğiniz bir içerik     yönetim uygulamasıdır. 

Farklı Sistemleri Biraraya getirir ..

Farklı zamanlardaedindiğiniz farklı yazılımlar, farklı çalışma biçimleri, dış paydaşlardan gelenfarklı bilgiler derken çok çeşitli bir veri havuzu ile karşı karşıya kalıyoruz.GEODI bütün bu farklılıkları kendi içinde yok ederek size tek bir arayüz ilebütün bilgiye erişim vadediyor. Veri tabanları, dokümanlar ve hatta sosyalmedya bile tek noktadan erişilebilir hale gelir!.

Yapısal olmayanveriler üzerinde keşif yapar ..

Müfettiş, hakim,istihbaratçı, gazeteci veya bir akademik araştırmacı olabilirsiniz. Ağınıziçinde yer alan kişisel verileri bulmak istiyor olabilirsiniz (KVKK gereği).Okumanız gereken binlerce belge, makale, tutanak arasından çıkmanın çok zorolduğunu yapanlar bilir.

GEODI'nin bazı yetenekleribu işleri oldukça kolaylaştırıyor. Kritik bilgilerin önceden çıkarılması,dokümanların harita veya ağ grafiği şeklinde gösterimi ilişkilerin çözülmesinive sonuca ulaşmayı kolaylaştırır. Dilediğiniz paragrafa, konuma, resim üzerinenot alabilmeniz ve elbette Arama yapabilmeniz esas işinize odaklanmanızıkolaylaştıran özelliklerdir. 

SosyalMedyayı İzler ..

GEODI ile sosyalmedyada hakkınızda neler söylendiğini takip etmek çok kolay. Bu işi kelimeizleme yoluyla yapan yazılımlar var. GEODI bu meseleyi bir adım öteye taşıyorve kavramları da izlemeye alabiliyor. Tweetlerde bir kişi ismi geçince haberver, tarih geçince haber ver veya bir belediye için tweet içinde geçen yeradları ile haber/tweet haritası oluştur, bunları analiz et gibi işler GEODI ileçok kolay.

Harita / CBS...

CBS'ler güzeluygulamalar ama veri girişi gerektiriyor. Ayrıca tamamen yapısal veriyebağlılar. Elinizde parsellerin konumları/geometrileri var ama bir kamulaştırmabilgi sisteminde oluşan verileri kullanamıyorsunuz. Bugün her şey CBS etrafındaolmalı gibi bir zorlama var. GEODI bu duvarları kırıyor ve CBS'ler ile üretilendeğerli bilgilerin kullanımını arttırıyor. Bir ferağ belgesi gelince GEODI bubelgeyi ilgili parselle otomatik ilişkilendiriyor, bir demir yolu makasprojesinde geçen kilometre ile bu çizimi harita yerine otomatikyerleştiriyor. 

Ortak Çalışma içinmükemmel bir ortam sağlar ..

Hem şirket içi hem deşirket dışı paydaşlarla geçirdiğimiz zaman çok değerli. Bunu verimli kılmak,kimsenin yorulmadığı bir ortam olmasını kim istemez ki?.

  • aramaların     izlenmesi
  • notlar     vasıtası ile bilgilendirme
  • aynı     veri kaynağına web üzerinden bilgi ekleme

Gibi temel özelliklerile hem kurum içi ekiplerin işlerini kolaylaştırıyor hem de kurum ile yükleniciarasındaki süreçleri çok kolay ve geriye doğru izlenebilir şekildeyönetilebilir hale getiriyor. 

Tek yazılım ileyüzlerce farklı formatı görüntüleyin ..

Karşı karşıyaolduğumuz veri format sayısı çok fazla. Bütün bunlar için ayrı uygulama vs.derken işler çığırından çıkıyor. Bir de işin mobil tarafı var. GEODIdesteklediği 200+ format ile bu dertten sizleri kurtarıyor. Ofis dokümanları,PDF yanında, UDF, DWG, NCZ gibi formatlar da destekleniyor. 

Yazılım geliştirmeiçin kolay platform ..

Yazılım geliştiriciler içinGEODI'nin sunabileceği pek çok imkan sunar. Partners sitemizde entegrasyonkapsamında faydaları anlatılıyor. GEODI veri tabanlarının basitleşmesinisağlar. Temel arama işlevlerinin çok daha etkili ve çok daha kısa süredegerçekleşmesini sağlar. Görüntüleme, yapısal olmayan veri işleme yetenekleriile renk ve esneklik katar.