Aksaray Belediyesi "Belediyem Ne Yapıyor" Projesi

Faaliyetlerin Haritası

Her gün ciddioranlarda şikâyetin iletildiği Belediyelerde veya özel sektörde şikâyet takibinasıl yapılabilir? Onlarca farklı ortamdan gelen binlerce istek ve şikâyetnasıl takip edilebilir?  Sosyal medya, E-mail, beyaz masa, çağrı merkezi,Alo 153 , SMS başta olmak üzere giderek çeşitlenen ortamlardan gelen veriyi,tek elden izlememizi ve mesajların dili, formatı, biçimi nasıl olursa olsun,otomatik olarak analiz etmemizi GEODI sağlıyor. On binlerce mesaj içerisindenaradığınız bilgiyi ve sonucu çıkarıyor.  

Belediye olarak kriz,şikâyet masalarına harcanan iş gücü ve zamanı biliyorsunuz? Vatandaştan gelenşikayetlerin derin üzüntüsünü hiçbir belediye yaşamak istemez. Birimlervatandaş ile yeteri kadar ilgileniyor mu? Vatandaş belediyenin yaklaşımından veilgisinden memnun kaldı mı? Ve daha bir sürü soru…

GEODI ve MOBIDI iletüm bu süreçleri insan faktörü olmadan tamamen yapay zekâ ile yönetmenizisağlıyoruz. Günlük raporlara, her ortamdan erişmenize imkân sunuyoruz.

Peki vatandaşsorunuyla ilgili bilgi alıp şikâyette bulunmadan önce kendi kendine bir durumanalizi yapabilir mi?

Evet. GEODI ile oluşturulan “Faaliyetlerin Haritası” ile bunu yapabilir.

Aksaray Belediyesi’ninBelediyem Ne Yapıyor Projesi bunun en güzel örneği. Vatandaş tüm belediyefaaliyetlerini harita üzerinde izleyip MOBIDI ile girilen anlık verileri takipedebiliyor. Sorunuyla ilgili net cevaplara kendi kendine GEODI üzerinden ulaşabiliyor.GEODI karmaşadan kaynaklı zaman kaybı ve yanlış anlamaları ortadan kaldırıpvatandaş belediye ilişkisine şeffaflık getiriyor.

Peki geçmiş, şu ankişikayetler? Şikayetlerin Haritasıyla çözüm çok kolay!

Şikâyetin nereden neşekilde geldiğinin GEODI için hiçbir önemi yoktur. GEODI gelen şikâyeti önceokur anlamlandırır sonra da konunun muhatabı ilgili birime iş emri göndererekbir süreç başlatır.

Örneğin:

Bir vatandaş AtatürkMahallesi Park caddesi Eylül sokak 24/16 adresinden, “çöplerimiz toplanmıyorsokak çöpten ve kokudan geçilmiyor” gibi bir şikâyet gönderdiğinde; GEODI buifadeyi okuyarak “çöplerimiz toplanmıyor” ifadesini anlamlandırarak Temizlikİşleri Müdürlüğüne bu talebi iş emri olarak gönderir. Temizlik İşleri Müdürünedüşen bu iş emri, birim müdürü tarafından saha ekiplerinin MOBIDI’sine iş emriolarak atanır. Sahadaki MOBIDI kullanıcısı ekip akıllı telefonuna gelen bu işemrini okur ve şikâyet konusu yere intikal eder. Gerekli temizlikfaaliyetlerini yaparak  fotoğraf videoveya ses kaydı ile yaptığı işlemleri MOBIDI’de kaydeder. Bu MOBIDI kaydıotomatik olarak Temizlik İşleri Müdürünün MOBIDI OFİS‘ine “tamamlanmış” olarakgeri düşer. İlgili birim müdürü kaydı inceler, fotoğraflara ya da videokayıtlarına bakar süreci “tamamlanmış” olarak kapatır. Bu süreçte, sonuçlananşikayetle ilgili GEODI otomatik olarak şikâyette bulunan kişiyi süreçle ilgilibilgilendirir. 

Şikayetlerin haritası,belediye olarak vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi, bölgesel olarakhangi bölgelerden ne şikayetlerin geldiğinin görünmesi, büyük resmingörüntülenerek hizmet ve faaliyetlerin bu bilgilere göre şekillendirilmesineolanak sağlar. Devamında ise belediye içerisinde, vatandaşlardan gelentaleplere hizmet birimlerinin dönüş süreci sağlanır.

GEODI, Kiosklarakurulabilir, Belediye web sitesinde, cep telefonu uygulaması veya tabletüzerinden vatandaşın kullanımına sunulabilir. Böylece vatandaş, başvurusürecini kendisi başlatabilir , süreci izleyip Belediye hizmetlerinin yerinegetirilmesinde  aktif rol almış olur.

Keyifli kullanımlar dileriz.