Enerji Sektöründe GEODI ve MOBIDI

Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Beslenmesi

GEODI, coğrafi
yetenekleri ile yapısal olmayan verilerdeki konumları haritalar. PDF, Excel
veya CAD dokümanlarını doğrudan kullanır. Bir kamulaştırma belgesinde geçen
parsel numarası, bir proje dosyasında adı geçen trafo veya direkler otomatik
olarak harita ile ilişkilendirilir. Standart yazılımlarla manuel olarak yapılan
işlerin tamamı GEODI ile otomatik olarak gerçekleştirilir. GEODI ile her türlü
doküman ve eBYS, CBS ile otomatik olarak entegre edilir.

Saha Faaliyetlerinin
İzlenmesi

MOBIDI, saha denetimleri, arıza ekiplerinin yönlendirilmesi, sahada yapılan tüm faaliyetin
belgelenmesi ve sonrasında raporlanması için tasarlanmış esnek yapıda bir mobil
uygulamadır. iOS ve Android akıllı telefonlarda hem online hem de offline
olarak çalışır.

Sahada Projeler ve
diğer Belgelere ulaşım

GEODI 200'ü aşkın
farklı formatta dosyayı görüntüleyebilir. Listeye Word, Excel, PDF yanında
AutoCAD, Netcad gibi CAD dokümanları veya Shape, ECW, GeoTif gibi GIS
dokümanları da dahildir. Sahada çalışanlar, bulundukları noktaya ait
dokümanları veya metin girerek aradıkları dokümanları akıllı telefon ile
görüntüleyebilir, üzerine not alabilir veya başkaları ile paylaşabilir.
Dokümanların farklı versiyonlarına veya benzerlerine de ulaşarak her zaman en
sağlıklı veri ile en doğru kararları alırlar.

Taleplerin Haritası

GEODI, Twitter,
Facebook adaptörleri ile sosyal medya mesajlarını, e-posta adaptörleri ile
e-posta mesajlarını veya çeşitli web sitelerini izleyebilir. Bu mesajlarda yer
alan serbest yazılmış adres verilerini haritalayarak taleplerin haritasını
çıkarır.

Farklı veri
tabanlarının bir araya gelmesi

Çok sayıda uygulama
pek çok sorunu çözmekle birlikte tüm bilgiye erişemez. GEODI yapay zekası ile
farklı veri tabanlarına dağılmış verilere tek noktadan ulaşır ve ilgili tüm
bilgi ve belgelere ulaşarak  büyük resmi
sunar.

Entegrasyon

GEODI var olan
sistemlerle entegrasyonun yanında sunduğu REST API ile yazılımcıların da
kullanımına açıktır. Bu API'yi kullanarak geliştirilen uygulamaların GEODI ve
MOBIDI yeteneklerinden faydalanması veya bu yetenekleri arttırması mümkündür.

Dokümantasyon için : Partners

Yetki ve Güvenlik
Konuları

Bütün yeteneklere
yetkiler dahilinde erişilir. Kimin hangi içeriğe erişeceği, indirebileceği veya
görüntüleyebileceği yetkilendirme kapsamında belirlenir. LDAP veya eBYS
sistemlerindeki erişim kısıtları birebir geçerlidir.

Keyifli kullanımlar
diliyoruz...