Basın ve Halkla İlişkiler için GEODI & MOBIDI

GEODI ve MOBIDI'ninpek çok sektör için ne kadar yararlı olabileceğini gördük ve  artık biliyoruz. Basın ve Halkla İlişkiler debunlardan birisi. İster bir bakanlık, bir holding, bir Belediye veya bir firmada Basınve Halkla İlişkilerden sorumlu olun, ister bir gazeteci olun; yönetmek zorundaolduğunuz dijital verinin boyutları her geçen gün artıyor.

“Biz GEODI ve MOBIDIile dijital veri yönetimini kolaylaştırıyoruz, böylece sizlere daha fazlakaliteli zaman kalmasını sağlıyoruz."

GEODI’nin yapayzekasının arşivinizde 7/24 otomatik okuduğu belgelerin bir bölümünü fotoğraf,video ve ses dosyaları oluşturmaktadır. GEODI bu dosyaların da içerikleriniokuyor. Resimlerdeki nesneleri tanıyor, videolara not almanızı sağlıyor, sesdosyalarının içeriğini indeksliyor.

GEODI 10+ mecrada çalışır.Basın ve Halkla ilişkilerin de takibinde olan Sosyal Medya ve Web sitelerini detakip eder. İlgilendiğiniz anahtar kelimelerle ilgili gelişmelerden sizihaberdar eder.

Başlamadan önce birkaçsoru soralım:

  • Sahada çektiğiniz fotoğraflar, nerede, ne hakkında, kimler görünüyor, daha sonra aradığınızı bulmak zor oluyor mu?
  • Televizyon programlarında gerekli içeriği işaretleyebiliyor musunuz? Mesela Belediye Başkanımızın hangi dakikalar arası göründüğü ve ne hakkında konuştuğunu daha sonra bulabilecek misiniz?
  • Aylık veya yıllık faaliyet raporu üretmek kolay mı?
  • Seçim zamanları görüşülen kişiler, yerler, konular nereler?
  • Sosyal Medya veya Haber Sitelerinde görünürlüğü nasıl takip ediyorsunuz? Bunu kendiniz ve dilediğiniz kadar kelime ve kavram için yapmak ister misiniz?
  • İtibarınızı binlerce web sitesi arasında nasıl takip ediyorsunuz?

 

gibi sorularacevabınız tahmin ettiğimiz gibi yoksa GEODI ve MOBIDI'yi kullanma zamanınızgelmiş demektir.

Küçük bir örnekle AlpAtalı ismini ele alalım; GEODI’ye Alp Atalı ismini arattığımızda, Alp Atalı’nınbulunduğu tüm fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, geçtiği tüm yazılar, SosyalMedya Yorumları, Haberler, Web Sayfaları, Pdf, Word vb. dokümanlar bir andalistelenir.

Tüm sonuçlar, Harita, Takvim,Grafik üzerinde analiz edilir. Tarih, Konum, Kişi İsimleriyle ilişkisi vb.kriterlerle süzülüp belgeler arasındaki ilişkiler izlenerek nihayetinde istenenbelgeye anında ulaşılır. E-discovery dediğimiz süreçte aradığımız bilgininyanında birçok sonuçla Alp Atalı hakkında tüm bilgiye ulaşılmış olur.

  • Videolarda hangi dakikalar arasında göründüğü ve ne hakkında konuştuğu izlenebilir.
  • Haberlerde geçen bir yer ismi, park, sokak, mahalleyi harita üzerinde yerleştirir. GEODI içerikleri haritada otomatik olarak ilişkilendirir.
  • Fotoğraf ve Video üzerine not alınabilir. Ortak çalışma, haber, rapor ve tasarım süreçleri ek yazılım ve belge kullanmadan tek noktadan yönetebilirsiniz.

 

GEODI ile yaşayanarşiv biçimleri;

GEODI ile tümarşivleriniz, mecralarınız yaşama katılır. Eski yeni arasındaki ayrımı ortadankaldırır. Arşiv karanlığından bilgilerinizi aydınlatıp değer yaratan veriyedönüştürmenizi sağlar.

Sosyal Medya’yı takipeder, uyarır, ilişkilendirir güncel geçmiş tüm medyayı tarar.

Tweetleri haritaüzerinde gösterir, şikayetlerin haritasını çıkarır.

Analizleri grafiğedöker, arşiv bilgileriyle olan ilişkisini de gösterir.

Fotoğraflarınharitası, faaliyetlerin haritası, Belediye hizmetlerinin haritası, anketler,Belediye kararlarına halkın katılımı vb. birçok çalışma için uyarlanabilen birbilişim aracını kullanıma sunar.

 

Kurum içi ve kurumdışı iletişiminizi tek noktadan yönetin

GEODI e-postasunucularına, intranet ve kurum içi kaynaklara bağlanabilir. Kurum içiiletişimde bilgiye, e-postaya, kutlama mesajına belki bir faturaya ulaşmanınönündeki tüm engelleri kaldırır.

Kurum dışında Ulusalve Yerel Medya takibi ve medya ilişkilerinizi yönetmenizi sağlar; takip etmekistediğiniz Web Siteleri, Haber Siteleri, Sosyal Medya hesaplarını belirleyin..GEODI Projesi oluştururken İçerikler Bölümünde belirlediğiniz listedekikaynakları girin. Tanımladığınız Haber Sitelerini ve Sosyal Medya hesaplarındadilediğiniz gibi sorgulama gerçekleştirin.  

Sosyal Medya takibi veşikayetlerin yönetimini sağlayan GEODI ile dilediğiniz kavramları takibe alın,çıkan sonuçları haritada analiz edin @ankarabelediyesi, #ankarabelediyesi, vb.hakkınızda çıkan tüm haber, yorum gelişmeleri takip ederek itibarınızı yönetin.

Cep telefonuuygulamasıyla yanınızdan hiç ayrılmayacak GEODI ile tüm ilişkilerinizi de takipedip yönetebilirsiniz.

Örnek olarak siziziyaret eden bir vatandaş, bir çalışan veya sizden alışveriş yapan birmüşteriniz hakkında ufak bir aramada ilişkiniz hakkındaki tüm veriyi GEODI sizegösterecektir. Organizasyon, gezi, sunum, görüşme ve toplantılarınızın dahaverimli geçmesini sağlayarak güncel bilgilerle ilişki ağınızı takip ettiğiniziçevrenize gösterecektir.

 

Her gün kullandığınız iPhone veyaAndroid telefonunuz ile çektiğiniz fotoğrafları, MOBIDI ile topladığınız video,ses ve belki bazı notları sürekli derlemenizi ve bunların üzerine dilediğiniznotları almanızı da sağlıyoruz.

 

Televizyonda birprogram var ve Sayın Belediye Başkanımız / Genel Müdürümüz demeç veriyor.Başkanımızın konuştuğu zaman aralığını işaretleyebilir, not alabilir ve dahasonra aradığınızda tam da ilgili dakikaya ulaşabilirsiniz. "Başkanımızyeni Oyun Parkı hakkında konuşurken, Kanal X", "Başkanımız yeniBulvarın açılışını yaparken, 10 Ağustos 2016, X TV" , "Başkanımızhastane açılışında,  3 Nisan 2014" , "Başkanımız sayınbakanımız ile birlikte" gibi minik notlar hayat kurtarıcıolacaktır. 

Raporlama her zaman enzor ve belki sıkıcı işlerden birisi olmuştur. Hele Basın ve Halkla İlişkilergibi bilginin çok hızlı, çok farklı biçimlerde ve mecralarda oluştuğu biralanda daha da zor olsa gerek. Oysa GEODI için raporlama sadece bir sorgudemek. "Ocak-Temmuz 2015, açılış" veya "görüşme"veya "park" gibi kriterler ile sorgulayın ve raporunuzoluşturun. İşin aslı sayın başkanımızın önünde bir GEODI olsa belki raporyerine sorguları tercih edebilirdi. 

 

Sosyal Medya ve HaberSitesi gibi kaynaklarda Belediyeniz, Bakanlığınız veya Holding hakkında neleryazılıyor? GEODI ile çözüm oldukça basit olabilir. Kaynakların adresiniveriyorsunuz, biraz bekliyorsunuz ve sonuç geliyor. Haberlerde Başkan, birpark, bir sokak veya mahallenin adı geçiyor olabilir. Bildiğiniz gibi GEODIbütün bilgileri harita ile de ilişkilendiriyor. Böylece şikayetler veya övgülerdahil her şeyi ilgili isimler dahil görebiliyorsunuz. Kaynakları bir keztanıttıktan sonra süreklilik işini GEODI çözüyor. 

 

Ve bütün bunları doğalyollardan yapıyoruz. İşin kendisi haricinde ek veri girişi işi yaratmıyoruz.İşleri zorlaştırmıyor, tam tersine kolaylaştırıyoruz. 

 

Ankara Sincan Belediyesi'nde,Aksaray Belediyesi Belediye Kapımda, Günebakan, Belediyem Ne Yapıyor?Projelerinde yukarıda anlattığımız kurgular yaşanıyor, darısı sizlere.